Via de onderstaande link kunt u uw belastingaanslag en het taxatieverslag online bekijken en opslaan. U logt hiervoor in met het aanslagnummer en het aanslagbedrag van uw aanslag:

Hebt u een vraag of opmerking naar aanleiding van het door u ontvangen aanslag/-beschikkingsbiljet? Als u het onderstaande formulier invult, ontvangt u van ons via e-mail een reactie op uw vraag/opmerking:

U kunt een formeel bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dagtekening van het door u ontvangen aanslag/beschikkingsbiljet. In het tekstveld kunt u aangeven waartegen u bezwaar maakt en waarom. U ontvangt na behandeling een schriftelijke uitspraak op uw bezwaar:

Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in delen (termijnen)? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Hiervoor machtigt u de Regionale Belastingsamenwerking. Het bedrag van de aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening:

Mocht u opmerkingen hebben met betrekking tot deze site dan horen wij het graag van u: