Toegankelijkheid

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte vinden het belangrijk dat iedereen haar website(-s) kan gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website digitoegankelijk.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring van belastingloketdowr.nl is opgenomen in het Dashboard Digitoegankelijk.

De website voldoet op dit moment nog niet aan alle toegankelijkheidseisen.

Meer informatie

Meer informatie over de toegankelijkheid en de toegankelijkheidverklaring kunt u vinden via de volgende links:

Toegankelijkheid | Gemeente Deventer

Toegankelijkheid | Gemeente Olst-Wijhe

Toegankelijkheid | Gemeente Raalte